0906789339

KỸ THUẬT VIÊN : Stylist Ngân Linh HAIRDRESSER

Stylist Ngân Linh HAIRDRESSER - KỸ THUẬT VIÊN

Họ & Tên : Ngân Linh HAIRDRESSER
Ngày sinh : 14 -5
Quê quán :
Điện thoại : 0906789339
Email : hethongsalonlehieu@gmail.com
Facebook : /https://www.facebook.com/lehieusalon/
Nói chuyện với Ngân Linh về phương pháp điều trị tóc và nhìn thấy cô ấy sáng lên khi cô giải thích về vấn đề tóc khác nhau gây rắc rối cho người dân thành phố ngày nay . Khách hàng yêu cô ấy cho mình kiến thức chuyên sâu về các vấn đề tóc , thông tin phản hồi trung thực về tình trạng tóc của họ và massage đầu oh -so - thoải mái .