0906789339

TÓC DÀI

TÓC DÀI

Tóc dài để ngôi giữa

Tóc dài tự nhiên tỉa mái thưa

Tóc mái thưa xoăn gợn sóng

Tóc dài thẳng tỉa mái một bên

Tóc dài mái thưa