0906789339

Bảng giá dịch vụ tại Salon Lê Hiếu

Uốn/duỗi

Tóc dài

1 Phục hồi chuyên sâu 2 lần( bảo hành 3 tháng)
2 phục hồi SMARTBOND trong khi làm
3 UỐN/ DUỖI/ NHUỘM CƠ BẢN

Tóc ngắn

1 Phục hồi chuyên sâu 2 lần( bảo hành 3 tháng)
2 phục hồi SMARTBOND trong khi làm
3 UỐN/ DUỖI/ NHUỘM CƠ BẢN

Tóc tém

1 Phục hồi chuyên sâu 2 lần( bảo hành 3 tháng)
2 phục hồi SMARTBOND trong khi làm
3 UỐN/ DUỖI/ NHUỘM CƠ BẢN

Cắt tóc

Tên dịch vụ Lê Hiếu Artist
Art Director ( thợ chính )
Hairstylist ( thợ chính )
1 Cắt tóc nam
2 Cắt tóc nữ
3 Cắt tóc cho bé (< 6 Tuổi)

Nhuộm Hilight

Tông ấm

1 Nhuộm Highlight

Tông lạnh

1 Nhuộm Highlight

Phủ bóng

1 Nhuộm Highlight

Nhuộm tóc

Tên dịch vụ Tóc dài
Tóc ngắn
Tóc tém
1 Cơ bản Collagen
2 INOA-GOLDWELL
3 Phục hồi SMARTBOND ( trong khi làm)
4 Phục hồi chuyên sâu OLAPLEX ( bảo hành 3 tháng )

Chân tóc

Tên dịch vụ Nhuộm chân
Uốn / Bấm chân
xả bấm
1 Chân tóc

Nâng Tông

Tên dịch vụ PH OLAPLEX 1 lần
PH OLAPLEX 2 lần
1 Nâng tông

Gội - Sấy

Tên dịch vụ Cơ bản
Thư giãn
Đặc biệt
1 Dầu gội phục hồi

Uốn/duỗi và nhuộm (Nam)

Tên dịch vụ Nhuộm cơ bản
Uốn / Duỗi
1 Tóc nam

DƯỠNG & PHỤC HỒI

Tên dịch vụ Hấp collagen , lipidium .
Phục Hồi Vỏ Tóc ( Powemix,Loreal,Nhật, Ý .)
Phục Hồi Chuyên Sâu Cấu Trúc Tóc . ( CTKM )
1 Dưỡng & Phục Hồi .

NỐI TÓC

Tên dịch vụ Nối Tóc Cơ Bản 60 cm ( 3 tiếng )
Nối Tóc FIBEGLASS 70 cm ( 3,5 tiếng)
1 Tóc Nối (giá trên chưa bao gồm nhuộm và uốn . )

Chia sẽ qua